centos6.5 安装 nodejs 6.10.1

安装这个很简单,

1.下载最新版nodejs
https://nodejs.org/en/download/
wget https://nodejs.org/dist/v6.10.1/node-v6.10.1-linux-x64.tar.xz
2. 解压 tar -xvf node-v6.10.1-linux-x64.tar.xz
3. 移动文件夹 mv node-v6.10.1-linux-x64 /usr/local/node-v6.10.1
4. 创建node\npm软链接,使得全局可以使用
ln -s /usr/local/node-v6.10.1/bin/node /usr/local/bin
ln -s /usr/local/node-v6.10.1/bin/npm /usr/local/bin

安装nodejs和npm完成

 

安装redis插件

切换到对应的目录,或者加上-gf全局安装

npm install redis

删除插件 npm uninstall redis